Zasady rezerwacji

Dowiedz się jak zarezerwować imprezę

Wycieczki jednodniowe


 1. Szkoła lub Instytucja wysyła pocztą elektroniczną Formularz – zgłoszenie chęci uczestnictwa w imprezach organizowanych przez nasze Biuro. Formularz opracowany przez biuro i dostępny w katalogu, na stronie internetowej: www.obiezyswiat.net, www.magicznydomek.net oraz w siedzibie biura przy ul. Masarskiej 9/98 w Krakowie.
 2. Formularz należy wysłać po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie z biurem: 12 656 61 24.
 3. Na formularzu prosimy wypełnić dokładnie nazwę szkoły wraz z adresem, nazwisko nauczyciela odpowiadającego za organizację, dokładną nazwę imprezy, termin i liczba uczniów, plus opieka oraz dodatkowe życzenia i prośby.
 4. Formularz należy podbić pieczątką szkoły, podpisać i dostarczyć do biura – pocztą elektroniczną lub osobiście.
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji imprezy należy do 7 dni roboczych wpłacić zaliczkę w siedzibie biura osobiście lub przelewem bankowym zgodnie z wytycznymi podanymi na potwierdzeniu otrzymanym z biura.
 6. Brak wpłaty zaliczki powoduje automatyczne rozwiązanie wcześniejszych ustaleń.

Wycieczki kilkudniowe


 1. Szkoła lub Instytucja wysyła pocztą elektroniczną Formularz – zgłoszenie, rezerwacje przedwstępną, chęci uczestnictwa w wycieczce organizowanej przez nasze Biuro. Formularz opracowany przez biuro i dostępny w katalogu, na stronie internetowej www.obiezyswiat.net oraz w siedzibie biura przy ul. Masarskiej 9/98 w Krakowie.
 2. Na formularzu prosimy wypełnić dokładnie nazwę szkoły wraz z adresem, nazwisko nauczyciela odpowiadającego za organizacje, dokładna nazwę imprezy, termin i liczba uczniów, plus opieka oraz dodatkowe życzenia i prośby.
 3. Formularz należy podbić pieczątką szkoły, podpisać i przesłać do biura – poczta elektroniczna lub osobiście.
 4. Biuro po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przygotowuje dla Państwa umowę wraz z warunkami uczestnictwa oraz programem imprezy, która należy wypełnić i podpisać oraz dostarczyć do siedziby biura lub przesłać pocztą.
 5. Przy podpisaniu umowy należy dokonać wpłaty zaliczki po 100 zł od każdego uczestnika, jeżeli umowa została przesłana pocztą, zaliczkę należy wpłacić na konto biura PKO BP 90102029060000110200164293.
 6. Jeżeli pomimo przesłania formularza umowa nie zostanie podpisana i podbita przez szkołę oraz nie zostanie wpłacona zaliczka, rezerwacja przedwstępna zostaje anulowana.
 7. Pozostałą wpłatę do 100% ceny imprezy należy wpłacić najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy gotówką w siedzibie biura lub na konto biura (wyżej podane). Biuro dopuszcza możliwość odstępstw od tej zasady, jednak takie uzgodnienia muszą zostać zawarte w umowie.
 8. Formularz - zgłoszenie wraz z umową, warunkami uczestnictwa oraz programem stanowią integralną całość.