Jak dokonać wpłaty?

Warunki płatności w naszym biurze

 • Przy podpisaniu umowy należy dokonać wpłaty zaliczki po 10–30% przy imprezach jednodniowych, po 5 zł za warsztaty, 50 zł od grupy przy wycieczkach po Krakowie oraz 100 zł od każdego uczestnika przy wyjazdach kilkudniowych

 • Jeżeli umowa została podpisana, zaliczkę należy wpłacić na konto biura PKO BP 90102029060000110200164293

 • Kwota zaliczki może być ustalona indywidualnie, jednak ten fakt musi być zaznaczony w umowie

 • Pozostałą wpłatę, do 100% ceny imprezy przy wycieczkach jednodniowych, wpłacamy gotówką w dniu wyjazdu pilotowi grupy 
 • przy wyjazdach kilkudniowych całość pozostałej kwoty należy wpłacić najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy, gotówką w siedzibie biura lub na konto biura (wyżej podane). Biuro dopuszcza możliwość odstępstw od tej zasady, jednak uzgodnienia takie muszą zostać ustalone z Uczestnikiem i zawarte w umowie.
 • W przypadku zakupu imprezy kilkudniowej w terminie krótszym niż 15 dni Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całej należności w momencie podpisania umowy. 
 • Ceny usług i świadczeń zawierają podatek od towarów i usług.
 • Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że Organizator udokumentuje wpływ podwyższenia ceny przy następujących okolicznościach: wzrost kosztów transportu (ceny paliw), wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych, wzrost kursów walut. Podwyższenie ceny Organizator turystki udokumentuje potwierdzając zdarzenia.
 • W okresie 14 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
 • Przy wyjazdach grupowych ceny skalkulowane są zgodnie z obowiązującym katalogiem biura. Jeżeli liczba uczestników jest mniejsza niż przewiduje kalkulacja biuro przygotowuje odrębną kalkulacje zgodnie z życzeniem Uczestnika.
 • Na wycieczki jednodniowe obowiązuje wpłata zaliczki po 15 zł od każdego uczestnika. W nietypowych przypadkach jest konieczność wpłacenia większej kwoty zaliczki od każdego uczestnika. Pozostała kwota płatna gotówką w dniu wyjazdu pilotowi grupy. Płatność za liczbę osób zgodna z kalkulacja imprezy, która przewiduje minimum 40 uczniów płacących i 4 osoby opieki bezpłatnie. Jeżeli została przygotowana specjalna kalkulacja w związku z mniejszą lub większą liczbą uczestników należy zapłacić za wszystkich uczestników zgodnie z przewidzianą kalkulacją. Jeżeli uczestnik nie przybył na miejsce zbiórki należy zapłacić za wszystkich zgodnie z kalkulacją, a do 7 dni po zakończeniu imprezy można zgłosić się po zwrot, jedynie za niewykorzystane bilety wstępu w siedzibie biura. Pozostałe koszty tzw. wspólne – pilot, transport, przewodnicy, organizacja ognisk, posiłków itp., stanowią kalkulacje na całą grupę w związku z czym zwrot jest tylko za bilety wstępu. W przypadku imprez, które realizowane są bez żadnych biletów wstępów nie ma zwrotu. Koszty poniesione przed realizacją imprezy, związane z przygotowaniem wycieczki i niewykorzystane przez nieobecnego uczestnika nie podlegają zwrotowi, np. posiłki w gospodarstwach – naleśniki, ciasto na pieczenie chleba itp. Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana zgodnie z potwierdzeniem i ustaleniami w biurze wycieczka może nie zostać zrealizowana, a koszty realizacji rozpoczętej już imprezy (dojazd autokaru pod szkołę, pilota, koszty pośrednie biura) uregulować należy do 7 dni od daty planowanego wyjazdu. W momencie braku wpłaty zaliczki, biuro automatycznie anuluje zgłoszenie wycieczki. Zaliczka za osoby nieobecne jest bezzwrotna. Jeżeli grupa całkowicie zrezygnuje z imprezy zaliczka przepada.
 • Biuro zobowiązuje się do podstawienia sprawnych technicznie autokarów, posiadających wszystkie aktualne badania i przeglądy techniczne oraz dokumentacje. W razie awarii autokaru, Biuro zobowiązuje się do podstawienia autokaru zastępczego. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z wystąpieniem siły wyższej (dotyczy przejazdu autokarami). Koszty związane z ewentualnymi dodatkowymi dojazdami nieprzewidzianymi w kalkulacji, a związanych z kontrolą autokaru pokrywa Klient. Klient musi liczyć się z faktem, iż w takim przypadki niektóre punkty programu mogą zostać niezrealizowane, a koszty rezerwacji i realizacji imprezy zostały podniesione.