Jak dokonać wpłaty?

Warunki płatności w naszym biurze

Wycieczki jednodniowe

Jak dokonać wpłaty za wycieczki jednodniowe?


  • Po otrzymaniu od nas potwierdzenia realizacji imprezy należy do 7 dni roboczych wpłacić zaliczkę w siedzibie biura osobiście lub przelewem bankowym zgodnie z wytycznymi podanymi na potwierdzeniu otrzymanym z biura. Na naszym potwierdzeniu będzie podana kwota zaliczki od dziecka oraz numer konta, na który należy dokonać wpłaty
  • Brak wpłaty zaliczki nie powoduje rozwiązania wcześniejszych ustaleń. Aby zrezygnować z imprezy jednodniowej konieczne jest napisanie do nas oficjalnej rezygnacji 
  • Przy wycieczkach jednodniowych wpłacacie Państwo zaliczkę, natomiast pozostałą kwotę w dniu wyjazdu pilotowi grupy, zgodnie z ustaleniami i potwierdzeniem, który otrzymaliście Państwo od nas
  • Wszystkie wpłaty dokonujemy na konto biura Podróży Obieżyświat: PKO BP 90102029060000110200164293. W tytule wpłaty wpisujemy nazwę imprezy, termin oraz szkołę i klasę za którą dokonujemy wpłaty
  • Wpłata zaliczki jest równoznaczna z przyjęciem wszelkich ustaleń oraz warunków uczestnictwa. Można też dokonać wpłaty gotówkowo w siedzibie biura przy ul. Masarskiej 9/98 w Krakowie.

Wycieczki Kilkudniowe

Jak dokonać wpłaty za wycieczki kilkudniowe?


  • Po podpisaniu umowy, akceptacji programu oraz warunków uczestnictwa w imprezie wpłacamy zaliczkę za wycieczkę kilkudniową
  • Kwota zaliczki będzie podana na oficjalnym potwierdzeniu realizacji imprezy turystycznej
  • Wszelkie pozostałe wpłaty /dotyczy imprez kilkudniowych/ do 100% ceny imprezy należy wpłacić najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy gotówką w siedzibie biura lub na konto biura: PKO BP 90102029060000110200164293
  • Wpłaty za wycieczki kilkudniowe mogą być również dokonywane przez Klienta w ratach. Taka forma jednak musi być zaznaczona w umowie pomiędzy Państwem a nami jako Organizatorami imprezy
  • Jeżeli macie pytania do tematu związanego z płatnościami to zapraszamy do kontaktu!