Zasady rezerwacji

Dowiedz się jak zarezerwować imprezę

Wycieczki jednodniowe

 • Szkoła lub Instytucja wysyła pocztą elektroniczną Formularz – zgłoszenie chęci uczestnictwa w imprezach organizowanych przez nasze Biuro 
 • Formularz jest dostępny w katalogu, na stronie internetowej: www.obiezyswiat.net, www.magicznydomek.net oraz w siedzibie biura przy ul. Masarskiej 9/98 w Krakowie
 • Formularz należy wysłać po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie z biurem: tel. +48 12 656 61 24
 • Na formularzu prosimy wypełnić dokładnie nazwę szkoły wraz z adresem, nazwisko nauczyciela odpowiadającego za organizację, dokładną nazwę imprezy, termin i liczba uczniów, plus opieka oraz dodatkowe życzenia i prośby
 • Formularz należy podbić pieczątką szkoły, podpisać i dostarczyć do biura pocztą elektroniczną lub osobiście.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji imprezy należy do 7 dni roboczych wpłacić zaliczkę w siedzibie biura osobiście lub przelewem bankowym zgodnie z wytycznymi podanymi na potwierdzeniu otrzymanym z biura
 • Brak wpłaty zaliczki powoduje automatyczne rozwiązanie wcześniejszych ustaleń

Wycieczki kilkudniowe


 • Szkoła lub Instytucja wysyła pocztą elektroniczną Formularz – zgłoszenie, rezerwacje, chęci uczestnictwa w wycieczce organizowanej przez nasze Biuro
 • Formularz jest dostępny w katalogu, na stronie internetowej www.obiezyswiat.net oraz w siedzibie biura przy ul. Masarskiej 9/98 w Krakowie
 • Na formularzu prosimy wypełnić dokładnie nazwę szkoły wraz z adresem, nazwisko nauczyciela odpowiadającego za organizacje, dokładna nazwę imprezy, termin i liczba uczniów, plus opieka oraz dodatkowe życzenia i prośby. Proszę przy wypełnieniu formularza zapoznać się z warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez nasze biuro. 
 • Formularz należy podbić pieczątką szkoły, podpisać i przesłać do biura pocztą elektroniczną lub osobiście
 • Biuro po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przygotowuje dla Państwa umowę wraz z warunkami uczestnictwa oraz programem imprezy, która należy wypełnić i podpisać oraz dostarczyć do siedziby biura lub przesłać pocztą. 
 • Po otrzymaniu od nas potwierdzenia realizacji imprezy należy dokonać wpłaty zaliczki od każdego uczestnika na konto biura PKO BP 90102029060000110200164293. Wplata zaliczki jest równoznaczna z przyjęciem wszelkich ustaleń oraz warunków uczestnictwa.
 • Pozostałą wpłatę do 100% ceny imprezy należy wpłacić najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy gotówką w siedzibie biura lub na konto biura (wyżej podane). Biuro dopuszcza możliwość odstępstw od tej zasady, jednak takie uzgodnienia muszą zostać zawarte w umowie
 • Formularz - zgłoszenie wraz z umową, warunkami uczestnictwa oraz programem stanowią integralną całość