Rodo a wycieczki szkolne

Sprawdź kto jest administratorem Waszych danych?

Biuro Podróży Obieżyświat jest administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe.


  • RODO jest to unijne rozporządzenie, dokument, który ma uregulować postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim między innymi o to, by chronić dotyczące Państwa informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Dane są potrzebne aby biuro mogło podpisać umowę, zameldować grupę w hotelu, ubezpieczyć uczestników oraz wysłać ofertę wraz z propozycją programową. Dzięki RODO macie Państwo większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe
  •  Dane Osobowe Państwa to wszystkie informacje, które pozwolą Państwa zidentyfikować czyli imię i nazwisko, numer pesel, data urodzenia, dane o lokalizacji czy wizerunek

Nasze biuro Podróży potrzebuje Państwa danych przede wszystkim do tego, by zapewnić:  

  • realizację imprez turystycznych i innych prawnie usprawiedliwionych celów i zadań z poszanowaniem praw i wolności osób powierzających swoje dane nam jako Organizatorom 
  •  ubezpieczenie grupy w ramach podróży krajowych i zagranicznych /konieczne listy albo z datami urodzenia lub peselami/
  •  zameldowania grupy w obiektach noclegowych /listy imienne są potrzebne/ 
  • w celach marketingowych, gdzie Państwa dane wykorzystujemy poprzez dostępne kanały komunikacji głównie adres e-mail oraz telefon  
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja imprez turystycznych, zawarcie umowy z naszym biurem oraz innych prawnie usprawiedliwionych zadań i celów
  • Państwa dane będziemy przechowywać przez okres, w którym zobowiązane jest do zachowania danych oraz dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne /przepisy podatkowe, rachunkowe, ubezpieczeniowe, dochodzenie roszczeń wynikających z umowy/